3 Replies to “Contest #703 Hint”

  1. Longqingxia Scenic Area, Guchengcun, Jiuxianzhen, Yanqing District, Beijing, China, 102109

    40°32’46.6″N 116°00’23.2″E
    40.546285, 116.006456

Comments are closed.